bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Dodatkowe fundusze Unii Europejskiej
internetowa hurtownia zabawek Swede W drukarni Booklet zamówisz naklejki firmowe różnego rodzaju

Unia Europejska dysponuje dość pokaźnym budżetem, który przeznaczany jest na realizację jej strategicznych celów. Założenia zawarte w planie „Europa 2020” wspierane są za pomocą pięciu głównych funduszy inwestycyjnych.

To właśnie na ich realizację, aż do roku 2020, zostanie przeznaczona ponad połowa unijnego budżetu. Jednak UE nie działa tylko w oparciu o główne narzędzia.

Bardzo istotnym punktem planowanego budżetu są także dodatkowe fundusze. Znajdziemy wśród nich na przykład Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

www.laboratoire.pl

To bardzo istotny budżet, choć może się okazać, że w danym okresie nie zostanie wykorzystany. Zawarte w nim finanse przeznaczane są na zapewnienie wsparcia dla państw członkowskich w przypadku, gdy któreś z nich zostanie dotknięte poważną klęską żywiołową.

Jego założeniem jest to, aby zapewniać Europejczykom poczucie bezpieczeństwa i, w razie potrzeby, niezbędną pomoc. Drugim z dodatkowych funduszy UE jest Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

Jest to dość specyficzne narzędzie, gdyż płynące z niego finanse kierowane są do państw, które jeszcze nie należą do Unii Europejskiej. Ma stanowić wsparcie dla kandydatów oraz potencjalnych kandydatów do Unii.