bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Efektywne powtórki
www.bricks-bits.com.pl biuro tłumaczeń macedoński

Trzeba wiedzieć, że jedną z metod szybkiego uczenia się jest wdrożenie systemu efektywnych powtórek. W szybkiej nauce nie chodzi o to, żeby przez kilka godzin „wykuć się” na pamięć danego materiału. Umysł człowieka niestety, ale po jakimś czasie zapomina przyswojone wiadomości i dlatego trzeba je utrwalać i w tym przydatny jest system efektywnych powtórek.

szkolenia ce

Pewien niemiecki naukowiec przeprowadził badania, które pokazują, że po zakończeniu nauki, wraz z upływem czasu, człowiek zaczyna zapominać wcześniej zapamiętane wiadomości. Udowodnił, że połowa wyuczonego materiału zostaje zapomniana już w ciągu pierwszej godziny. Dlatego ucząc się, ważne jest, aby znaleźć czas na powtórki, które utrwalą wiedzę.

Najlepszym sposobem jest próba odpowiedzi na określone pytania, które mogą paść na egzaminie czy w pracy. Własne propozycje wyjaśnienia jakichś pojęć czy zależności na dłużej zapadają w pamięci niż gotowe odpowiedzi z książki. Powtórki należy przeprowadzać na początku częściej, a wraz z upływem czasu rzadziej.