bvp-sidir

Doradztwo branżowe

Nowy ład emerytalny

Jednym z wynalazków Otto von Bismarcka, które zmieniły społeczną rzeczywistość i wpłynęły pośrednio także na gospodarkę, było wprowadzenie w Rzeszy obowiązkowych składek emerytalnych.

Read More

Pułapki podczas podpisywania umów gospodarczych

Okazuje się, że bardzo wiele osób podpisując umowy gospodarcze wpada w pułapki. Ma to bardzo wiele różnych źródeł, ale często tym podstawowym problemem jest to, że ludzie podpisują umowy szybko,

Read More

Gaz zawsze w cenie

Skoro dotykamy trudnej materii energetycznej i wspominamy o ropie, nie sposób pominąć w naszych rozważaniach gazu. Ten w Europie jest z dość oczywistych względów bardzo pożądanym paliwem, dzięki któremu

Read More

Umowy, które zawieramy

Zdarza nam się zawierać umowy. W zasadzie to zdarza nam się to bardzo często. Umowy towarzyszą nam na każdym kroku. Podpisujemy umowę o pracę lub umowę o dzieło, umowę najmu

Read More

Jakie programy prowadzi Unia Europejska?

Polityka działania finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej działa w oparciu o pięć podstawowych funduszy, które mają na celu realizację jasno określonych celów. Nie oznacza to jednak, że UE ogranicza

Read More

Jakie są polityki horyzontalne UE?

Unia Europejska, korzystając z pozyskiwanych przez siebie funduszy, od wielu lat konsekwentnie realizuje założenia strategii „Europa 2020”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że tej organizacji obce jest

Read More