bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Magazyn dostępny 24/7 Poznań zwrot vatu z niemiec

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że franchising to więcej niż jeden model współpracy biznesowej. Oprócz klasycznego wariantu, istnieje również franchising internetowy, który funkcjonuje głównie w branży e-commerce.

Postarajmy się go po krótce scharakteryzować. Kiedy nawiązywana jest współpraca pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą, ten drugi nie musi ponosić żadnych kosztów, ponieważ jest zwolniony z opłat licencyjnych.

Jak w klasycznym modelu, otrzymuje on jednak wsparcie do franczyzodawcy: może korzystać z jego wiedzy, marki oraz dystrybuować jego produkty bądź usługi. Nie musi przy tym rezygnować ze swojej własnej marki.

Nie ma tutaj również konieczności zakładania firmy przez franczyzobiorcę, ponieważ równie dobrze może on działać jako osoba fizyczna. Franczyzodawca otrzymuje jakiekolwiek pieniądze dopiero, kiedy franczyzobiorca zaczyna zarabiać.

Jak widać, specyfika franchisingu funkcjonującego w branży e-commerce jest nieco inna niż w modelu klasycznym. Jest ona mniej formalna i z zasady bardziej korzystna dla franczyzobiorcy.