bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Gaz zawsze w cenie
www.granit.pila.pl kredyt dla stomatologów

Skoro dotykamy trudnej materii energetycznej i wspominamy o ropie, nie sposób pominąć w naszych rozważaniach gazu.

Ten w Europie jest z dość oczywistych względów bardzo pożądanym paliwem, dzięki któremu działają nasze kuchenki i piece ogrzewające wodę.

Gaz stanowi też walutę w licznych politycznych targach i bywa przedmiotem ostrych sporów oraz trudnych negocjacji.

Pierwsze skrzypce na europejskiej scenie gazowej odgrywają Rosjanie, którzy sprzedają surowiec do wielu państw, w tym także do Polski.

Z naszego punktu widzenia szalenie istotna jest dywersyfikacja, czyli dysponowanie alternatywnymi źródłami gazu.

Strategia ich pozyskiwania napotyka niestety poważne przeszkody.

Politycy w Warszawie z jakichś względów nie są w stanie uciec spod rosyjskiej dominacji, nie udaje się również uczynienie z Polski kraju tranzytowego, zarabiającego na pośrednictwie w przesyle gazu ze Wschodu na Zachód.

Jakiś czas temu pojawił się promyk nadziei w postaci naszych własnych złóż gazu łupkowego.

Pytanie, czy będziemy w stanie z tej szansy dobrze skorzystać.