bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Inicjatywa Jeremie
CECE Polska przestępczość gospodarcza

Wielkopolska jest regionem słynącym z gospodarności. Zapewne z tego właśnie powodu lokalne przedsiębiorstwa tak dobrze radzą sobie na rynku.

Nie oznacza to jednak, że nie należy wspierać tutejszych firm, a w szczególności start-upów, które dla wielu młodych ludzi stanowią jedyną szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Unia Europejska każdego roku „pompuje” ogromne pieniądze w rozwój naszego kraju, ale niestety nie zawsze środki te trafiają do właściwych odbiorców.

www.wwmf.pl

Stosunkowo niedawno rozpoczęto realizację inicjatywy Jeremie, która była testowana właśnie w Wielkopolsce. Chodzi tutaj o niskooprocentowane pożyczki dla start-upów.

Taka forma wsparcia sektora MSP zdaje się być dużo sensowniejsza niż przyznawanie bezzwrotnych dotacji, które nierzadko są zwyczajnie marnotrawione. Miejmy nadzieję, że wielkopolscy przedsiębiorcy będą właściwie korzystać ze zdobytych w ten sposób środków i że zyska na tym cały region.

Z pewnością, warto wspierać młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy tworzą start-upy.