bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Jakie programy prowadzi Unia Europejska?
audyt podatkowy poznań rejestr dłużników niewypłacalnych

Polityka działania finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej działa w oparciu o pięć podstawowych funduszy, które mają na celu realizację jasno określonych celów. Nie oznacza to jednak, że UE ogranicza się do wspierania państw członkowskich wyłącznie w ich zakresie.

W latach 2014-2020 powstało kilka nowych programów, dających wsparcie w różnych obszarach. Najwięcej ze środków finansowych wykorzystywanych w tym obszarze, bo około 80 miliardów Euro, przeznaczane jest na program Horyzont 2020.

Jego głównym założeniem jest przede wszystkim to, by prace badawcze prowadzone były na jak najwyższym poziomie. Dodatkowo wspiera naukową współpracę międzynarodową oraz te przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach wykorzystują innowacyjne rozwiązania.

Jeśli klasyfikować programy unijne ostatnich lat pod względem finansów, jakie zostają na nie przeznaczone, na drugim miejscu znajdzie się bez wątpienia program Łącząc Europę. Jego zadaniem jest finansowanie strategicznych inwestycji w infrastrukturę, przede wszystkim obejmujących budowę dróg oraz linii kolejowych.

W założeniach programu mieści się również dofinansowywanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sieci energetycznych. Na te cele przeznaczone zostały 33 mld euro.