bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Modele innowacyjności biznesowej
zaufanie.omijanie-korkow.com.pl sky-poz.pl

Innowacyjność w firmie możemy podzielić na trzy główne grupy. Pierwszą będzie koncepcja popytowa, jest ona determinowana przez potrzebę czegoś, czego jeszcze na rynku nie ma, jest drogie, lub nie odpowiadała konsumentom wówczas przedsiębiorca chce wykluczyć wszystkie te przeszkody i wprowadzić na rynek produkt o odpowiedniej cenie, jakości.

Reasumując ten model wprowadza na rynek to, na co jest zapotrzebowanie, czyli popyt, ale wykluczając błędy wcześniejszych innowatorów lub wnosi coś absolutnie nowego. Kolejną koncepcją jest koncepcja podażowa, czyli stymulowanie potrzeby na innowacyjny produkt, wytwarzanie w konsumentach poczucia potrzeby nabycia danego dobra.

I ostatnią koncepcją jest stymulowanie bezpośrednio przez potrzeby powiązana z koncepcją drugą, choć bardziej rozwinięta i bazująca już na istniejących innowacjach. Można powiedzieć, że dwie pierwsze koncepcje dotyczą innowacji, która jest dopiero wdrażana, nieznana natomiast ostatnia odnosi się do gotowego produktu czy idei i polega na nasileniu potrzeb ludzi na nią oddziałując bezpośrednio przez przedsiębiorców lub państwo.