bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Rodzaje umów – umowy gospodarcze
OT LOGISTICS http://adwokatmikolajczak.pl

Umowa jest pewnym podstawowym aktem prawnym, który dotyczy nawiązania i realizowania współpracy między partnerami. Jednym z rodzajów umów są umowy gospodarcze. Często pojawiają się one w kontekście takich sytuacji, jak produkcja, obrót czy usługi. Umowy gospodarcze dotyczą po prostu dziedziny gospodarczej.

Ważne w umowach gospodarczych jest to, że to dobrowolne porozumienie obu stron. Jest ono podpisywane z bardzo różnych okazji. Bowiem umową gospodarczą jest umowa kupna, umowa najmu, czy też umowa o dzierżawie lub umowa o dzieło. W takiej umowie, jak umowa gospodarcza zapisane są wzajemne świadczenia podmiotów .

www.ospanaswiecie.com.pl

Obie strony, które podpisują umowę gospodarczą muszą znać jej treść oraz konsekwencje podpisania tego typu umowy. Oczywiście umowy takie także całkiem często są zrywane lub wygasają i się ich nie przedłuża. Wszystko zależy czego dotyczyła dana umowa, kto ją podpisywał i jak przebiegały wzajemne świadczenia w trakcie jej trwania. Najważniejsze w umowach gospodarczych jest to, aby zawsze skonsultować się z prawnikiem zanim jakąś podpiszemy.

Zresztą jak w przypadku wszystkich innych umów.