bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Unia wspiera start-upy
spółka córka Pragmatiq Kancelaria Prawna

Zdaje się, że polskie państwo powinno silniej wspierać rodzime start-upy. Ogólnie rzecz biorąc, w naszym kraju przedsiębiorcy nie mogą liczyć na przychylne traktowanie.

Ciążą na nich spore zobowiązania względem państwa, co znacznie utrudnia start nowym firmom, które dopiero wchodzą na rynek. Jakiś czas temu w Wielkopolsce testowana była unijna inicjatywa Jeremie, która obecnie wdrażana jest również w innych częściach kraju.

Niestety, nie zaprojektowały jej ani władze lokalne, ani państwo. Decyzje o jej wdrożeniu zapadły na szczeblu unijnym.

Młodzi przedsiębiorcy – a to oni przeważnie tworzą start-upy – powinni się jednak cieszyć z takiego stanu rzeczy, ponieważ Jeremie daje im możliwość wzięcia niskooprocentowanych pożyczek na zdecydowanie korzystniejszych warunkach niż te, które są w stanie zaoferować im komercyjne banki. Miejmy nadzieję, że również nasze państwo wykaże się w przyszłości podobnymi przedsięwzięciami i przedsiębiorcy wreszcie będą mogli liczyć na dogodne warunki dla rozwoju swoich firm.