bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Z jakich programów UE korzystamy na co dzień?
www.klinikadomow.pl Drukarnia Booklet drukowanie etykiet samoprzylepnych wykonuje ekologicznym tuszem

Zadaniem, ale także celem Unii Europejskiej jest finansowe wspieranie państw członkowskich w rozmaitych obszarach życia. Warto wiedzieć, że dzieje się to nie tylko za pomocą głównych funduszy europejskich, przeznaczonych na realizację strategii „Europa 2020”. Z unijnego budżetu finansowane są również inne programy, które, choć z pozoru mniej znaczące, często wpływają na jakość życia wielu z nas. Około 15 mld euro zostało przeznaczonych na realizację programu Erasmus , który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Jego celem jest to, by ułatwiać młodym ludziom branie udziału w zagranicznych stażach. Dzięki realizacji programu Polacy zwiększają swoje szanse na zatrudnienie oraz poprawiają niezbędne na rynku pracy umiejętności.

Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców duże znaczenie będzie miał program COSME. Jego założeniem jest ułatwienie swojej grupie docelowej dostępu do zagranicznych rynków, nie tylko na terenie Wspólnoty, ale również poza nią. Na ten cel przeznaczone zostały 2,3 mld euro. Najmniejszym nakładem finansowym spośród bieżących programów może poszczycić się Kreatywna Europa. 1,5 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój europejskiej kultury, czyli nie tylko kinematografii, telewizji i teatru, ale również muzyki, literatury i innych powiązanych z nimi dziedzin. Unia Europejska dofinansuje również podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego.