bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Pomocna dłoń dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
www.postep.edu.pl czyszczenie elewacji z glonów

Dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a także tym z trudną sytuacją życiową pomaga Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Organizacja powstała w 2003 roku i od tego czasu udziela wsparcia niepełnosprawnym ludziom w całej Polsce, dofinansowuje ich leczenie i rehabilitację, promuje artystyczną twórczość osób chorych i wspiera ich edukację, funduje stypendia i organizuje pracę wolontariuszy i imprezy integracyjne w plenerze.

https://smart-bhp.pl/

Dzięki wielkodusznym ludziom i sponsorom Fundacja wybudowała „Dolinę Słońca”, czyli Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Budynek mieści się w podkrakowskich Radwanowicach.

Obecnie prowadzone są tam Warsztaty Terapii Artystycznej, a Fundacja realizuje różne projekty, które pomagają odzyskać podopiecznym sens życia i radość.

W Ośrodku znajdują się pracownie plastyczne, muzyczne, artystyczne, edukacyjne, teatralne, psychologiczne, a także rehabilitacyjne.