bvp-sidir

Doradztwo branżowe

Rodzaje umów – umowy gospodarcze

Umowa jest pewnym podstawowym aktem prawnym, który dotyczy nawiązania i realizowania współpracy między partnerami. Jednym z rodzajów umów są umowy gospodarcze. Często pojawiają się one w kontekście takich

Read More

Umowy, które podpisujemy

Wielu z nas podpisuje umowy. Umowy towarzyszą nam w naszym życiu, bowiem prawo reguluje większość sytuacji, w których się znajdujemy. A wiec mamy umowy o pracę lub o dzieło, umowy

Read More

Jakie błędy ludzi popełniają podpisując umowy gospodarcze?

Bardzo wiele osób w ogóle nie zna przepisów prawa. Jednakże widomo jest, że to, że prawa nie znamy nie oznacza dla nas, że możemy go nie przestrzegać. Niestety świat nie

Read More

Spalinowy papierek lakmusowy

Branża motoryzacyjna odgrywała i wciąż odgrywa w gospodarce Europy i świata wielką rolę – już pisaliśmy o jej historycznym aspekcie, teraz pora zatrzymać się na moment przy

Read More

Technologia generatorem usług

Nasze domy są coraz częściej miejscem, w którym działa wiele urządzeń elektrycznych, z których część jest naprawdę skomplikowana i ma ogromne możliwości. Weźmy choćby komputery.

Read More

Jeśli zboże, to chleb

Są pewne niezmienne elementy w świecie gospodarki, które pomimo mijających tysiącleci wyglądają podobnie. Zmienia się technologia, warunki życia i normy kulturowe, ale bez

Read More