bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Umowy, które zawieramy
PragmatIQ artykuły biurowe katowice

Zdarza nam się zawierać umowy. W zasadzie to zdarza nam się to bardzo często. Umowy towarzyszą nam na każdym kroku. Podpisujemy umowę o pracę lub umowę o dzieło, umowę najmu mieszkania, albo umowę jego kupna, a co za tym idzie umowę kredytową w banku. Zdarza się też umowa dzierżawy jakiegoś lokalu.

Nawet gdy wychodzimy za mąż lub żenimy się to podpisujemy umowę. Choć nie jest to umowa gospodarcza jak te wyżej wymienione. Dlatego też, skoro umów jest w naszym życiu tak wiele, powinniśmy wiedzieć co jest najważniejsze podczas ich podpisywania. Przede wszystkim ich treść. Musi być ona przez nas poznana i przyswojona.

Musimy wiedzieć, co jest zapisane w umowie gospodarczej, którą podpisujemy. Musimy znać swoje prawa i obowiązki wobec strony, z którą tę umowę podpisujemy. To niezwykle ważne, bowiem może się okazać, że nadejdzie taki moment, w którym będziemy chcieli umowę zerwać, a nie zawsze odbywa się to bez konsekwencji dla nas. Miejmy to więc na uwadze i przeczytajmy wszystko uważnie. Najlepiej, jak przeczyta taką umowę nasz prawnik, albo przynajmniej ktoś, kto zna się na prawie.