bvp-sidir

Doradztwo branżowe
Doradzamy.to

Unia Europejska, korzystając z pozyskiwanych przez siebie funduszy, od wielu lat konsekwentnie realizuje założenia strategii „Europa 2020”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że tej organizacji obce jest dążenie „po trupach do celu”. W swoich działaniach ogromną uwagę poświęca temu, by całe postępowanie zgodne były z politykami horyzontalnymi UE.

Pierwszą z obowiązujących w tym zakresie zasad jest zrównoważony rozwój. Wbrew pozorom, nie chodzi tu po raz kolejny o to, by państwa członkowskie wyrównywały względem siebie poziom rozwoju. W tym przypadku mowa o racjonalnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych.

www.optyk-pokorny.com.pl

Niezależnie od podejmowanych inwestycji, Unia Europejska stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy nie postępował kosztem środowiska naturalnego. Promuje także ochronę przyrody. Druga z polityk horyzontalnych dotyczy równości szans.

W myśl tej zasady organy UE starają się zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się również dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, pochodzenie, religię czy wiek. Ostatnią spośród horyzontalnych polityk Unii Europejskiej jest społeczeństwo informacyjne.

Polega ona na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych. Dzięki temu mają korzystać z niej przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej, a także, w życiu codziennym, obywatele.